Visie en uitgangspunten

Uitgangspunt in praktijk Balans vormt de hele mens in zijn of haar context.
De fysieke, mentale, emotionele en spirituele kanten van de mens - de vier bewustzijnslagen - worden in samenhang met elkaar gezien.
Welke ingang gekozen wordt is afhankelijk van de vraag van jou als cliënt.

Bij alle vormen van begeleiding geldt dat de cliënt en de therapeut samen het werkveld creëren. Jij als cliënt doet dat door het inbrengen van je vraag of je problematiek. Ik doe dat door het inbrengen van mijn therapeutische kwaliteiten en mogelijkheden en put daarbij uit verschillende tradities.
Zo gebruik ik mijn therapeutisch inzicht, vermogen hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden en een optimale balans tussen professionele afstand en nabijheid om overzicht te houden over het gehele proces en jou te helpen bij het maken van de juiste keuze.

Voor mij is heel belangrijk dat therapeutische begeleiding een proces van wederkerigheid is.
Dat wil zeggen dat de cliënt met zijn of haar vragen centraal staat, de therapeut bewaakt de context waarbinnen gewerkt wordt, de veiligheid en het doel van de therapie: persoonlijke groei en ontwikkeling van jou als cliënt.
Het werkveld en de werkvormen waarmee gewerkt wordt, kunnen dus voor elke cliënt anders zijn en kunnen zelfs per sessie verschillen. Het gaat dus om maatwerk!

Naar een nieuw evenwicht

In Praktijk Balans staat het hervinden van fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel evenwicht centraal. Uit balans zijn is vaak het gevolg van een eenzijdige ontwikkeling van een van deze vier bewustzijnslagen, waardoor andere lagen onderbelicht of zelfs onzichtbaar of juist overbelicht zijn geworden. Het hervinden van het evenwicht is niet alleen een kwestie van werken aan tekorten. Ook leren aanvaarden wat onveranderbaar is, bijvoorbeeld bij rouw of een beperking kan zeker zo wezenlijk zijn. Waar het om gaat is dat wat overschaduwd is geraakt weer aan het licht te brengen en dat wat je in je draagt weer naar buiten te laten komen. Zo wordt gewerkt aan heling, misschien wel in cirkels: de mens, de (familie, woon en werk) omgeving, de natuur en de wereld aarde.

Begeleiden van spirituele groei

Voor het begeleiden van spirituele processen put ik uit tradities van waaruit ik tijdens mijn eigen spirituele zoektocht ervaring heb opgedaan, zoals de Joods-Christelijke traditie, het Boeddhisme, het Sjamanisme, de Maya's en de Westerse Mystiek.

Deze tradities staan stil bij vragen als:

Uitgangspunt van deze traditie is dat wij leven in grotere verbanden dan wij in eerste instantie vermoeden. Vragen van waaruit ik werk zijn: durven wij leven vanuit het besef dat er vanuit deze grotere verbanden een beroep op ons wordt gedaan? Zijn wij bereid gehoor te geven aan dit beroep en hoe doen we dat dan?