Supervisie, werkbegeleiding en Coaching

Supervisie bij Praktijk Balans

Supervisie is een methode om te leren van de eigen werkervaring binnen de werkcontext. In dit leren word je door mij als supervisor begeleid, dat kan individueel of in groepsverband gebeuren.

Hoewel je bij supervisie uitgenodigd wordt tot zelfonderzoek en je daarbij mogelijk geconfronteerd zult worden met jezelf en je grenzen, is het iets anders dan therapie. Bij supervisie gaat het erom je bewust te worden van je handelen en zo je eigen beroepshouding en beroepsmatig handelen te verbeteren. Bij supervisie in groepsverband staat steeds een van de deelnemers centraal en leren we van en met elkaar.

Werkbegeleiding bij Praktijk Balans

Bij werkbegeleiding staat - anders dan bij supervisie - het werk centraal. Daarbij gaat het om het optimaliseren van het werk, bijv. het oplossen van concrete problemen rond het werk of de relatie met de werkgever en sta je als werker minder centraal.

Coaching bij Praktijk Balans

Onder coaching versta ik: het samen met de cliënt een traject uitzetten en dat traject gedurende een bepaalde periode volgen en begeleiden. Bij supervisie of werkbegeleiding staat een concrete vraag rond werker of werk centraal. Coaching is breder. Je kunt het zien als samen beleid maken en gedurende een langere periode - intensief of minder intentief - begeleid worden bij de uitvoering van dat beleid.

Gezien mijn affiniteit en ervaring richt ik mij op mensen met vragen rond het maken van keuzes op het gebied van werk, opleiding en vorming, persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit.

Een paar voorbeelden:

Ervaring

Mijn rol als supervisor, coach of werkbegeleider bestaat uit het stimuleren en bewaken van het proces. Je mag van mij als begeleider zowel naar de inhoud als naar het proces ondersteuning en sturing verwachten. Ik op mijn beurt verwacht van de supervisanten actieve deelname en een constructieve leerhouding. Op die manier scheppen we samen een goed leerklimaat.

Ervaring met het begeleiden van dit soort processen heb ik opgedaan in verschillende besturen, als lid van de Ondernemingsraad en als supervisor aan de huisartsenopleiding van de Erasmus Universiteit van Rotterdam.

Ik richt mij op werkers in sectoren als onderwijs, gezondheidszorg, sociaal-maatschappelijk werk en op afgestudeerden of leersupervisie van de opleidingen die ik zelf heb gevolgd (zie de pagina Tineke Mulder). Ook trainers, begeleiders en supervisoren die zelf ondersteuning zoeken of samen willen werken met een extern begeleider, kunnen bij mij terecht.