Bijzondere activiteiten

Bekijk het actuele aanbod op pagina Agenda


Spiritualiteit in de toekomst

Men mag ervan uitgaan dat er in elke mens een verlangen zit naar antwoord op en verdieping in levensvragen, hoe ondergesneeuwd dat verlangen ook is. Oppervlakkigheid en doemdenken mogen dan vandaag de grootste signalen van de eindtijd zijn, toch kan men niet wegkijken van de toename van extremisme in godsdienstige stromingen, noch van de opflakkeringen van spirituele groeperingen van allerlei soort: de zogenaamde 'alternatieve' richtingen. Letterlijk vertolken zij een zoeken naar nieuwe vormen van spiritualiteitsbeleving, aangepast aan een nieuwe tijdsgeest. Voor velen blijken de bestaande godsdiensten niet meer te beantwoorden aan een mensheid die gegroeid is in intelligentie en bevatting.

Slechts een minderheid is echter ge´nteresseerd in een mystieke weg. Mystiek is de weg van de innerlijke relatie tot de onzichtbare sferen of dimensies, waar men wezens van grote kracht, schoonheid en intelligentie aanwezig weet. Wezens waarop men beroep kan doen voor bijstand en het verwerven van dieper inzicht in alles wat de mens en zijn leefwereld aanbelangt.

Godsdienst wordt wellicht door die herziening van spirituele definities weer een ware 'dienst aan God'. Onderkennen we de gevolgen van de potpourri of smeltkroes van de huidige spirituele richtingen of initiatieven? Er is verwarring (en misleiding?), o.a. door de verbastering van occulte kennis, door het opengooien van inhouden die niet voor iedereen toegankelijk zijn en door ritueel waarvan de betekenis de meesten ontgaat. Fouten uit het verleden worden onder de loep genomen en aan de kaak gesteld. Men richt een beschuldigende vinger naar o.a. de Kerk, maar kijkt men ook in eigen boezem?

Deze bezinningsdag is een uitnodiging om mee na te denken over de evolutie van de spiritualiteit. Hoe zie jij geloof en toewijding aan de hogere dimensies in volgende generaties? Hoe is jouw toewijding aan het Hogere vandaag bij jou ingevuld?
Zijn godsdiensten zinvol en nuttig? Wat is er waardevol, en wat moet er veranderen?
Wat droom jij voor de toekomst?

We trachten op serene wijze zo neutraal mogelijk te kijken naar signalen of tekenen, naar gebeurtenissen en evolutie in de religieuze bewegingen, en waken erover niet te oordelen. De geschiedenis van de grote godsdiensten leert ons dat we vele factoren in rekening moeten brengen: bevatting, tijdsgeest, oorlogen etc. spelen een rol in de aard van verbinding tussen de mensen en de meer subtiele dimensies, die we doorheen de tijden de kosmos, de hemel en het hiernamaals zijn gaan noemen.


Datum: Zondag 19 april 2020 van 10 - 17 uur
Begeleiding: Mona Lisa M. en Tineke Mulder
Plaats van samenkomst: Centrum De Berk, Krugerlaan 79, 2806 EC Gouda. Vanaf station 15 minuten lopen, stadsbus 3 halte Herzogstraat - beperkt parkeren op terrein.
Kosten:: 2 dagdelen groepstarief zie Contact & Tarieven

Reserveren: Reserveer je deelname door je aan te melden via email en een voorschot te storten van 1 dagdeel op: NL77 RABO 0116 9586 50 o.v.v. WSH 20200419 en je naam.
Voor deelnemers uit buitenland: BIC RABO NL 2U.

Na ontvangst van het voorschot bedrag krijg je een bevestiging van je deelname. Bij over-intekening geldt orde van betaling.
Ongeveer een week voor aanvang krijg je nog via de mail de praktische gegevens toegestuurd.


Workshop De kracht van de Schaduw

Hedendaagse spirituele leraren en meesters brengen overal ter wereld het belang van de erkenning van de schaduwkant. Als er licht is, is er ook duister. Elke mens heeft een schaduwkant of duistere zijde. We spreken al lang niet meer van Satan of de Boze, maar hoe moeten we dan in deze tijd het kwaad zien? Heeft het een functie? Aansluitend bij vorige Esseense mystieke reeks ontvangen we dankbaar toelichting van Baruch en Chomra, de Esseense Oudsten die de oude gnosis in een nieuw kleedje steken.

Inhoudelijk: De Workshop is de neerslag van een samenwerking tussen Lut Van de Velde (RAAM-Werk Leefdaal België en Tineke Mulder (Praktijk Balans Gouda) Lut zal de inhoud voor haar rekening nemen, deels in channeling en Tineke is de organisator van deze workshop. Via haar loopt alle correspondentie. Na afloop worden via We-Transfer alle geluidsbestanden toegestuurd aan de deelnemers en in een later verband ook een tekstdocument.
Kosten: Workshopprijzen zie Tarieven op deze website. (2 dagdelen groepstarief)

Deelname: reserveer je deelname door je naam op te geven via de mail: info@praktijkbalans-gouda.nl en een voorschot te storten van €80,- op NL77 RABO 0116 9586 50 (BIC RABO NL2U voor deelname uit buitenland) o.v.v. WSG 20191027 en je naam. Na ontvangst van je betaling is je deelname definitief. Bij over-intekening geldt de volgorde van aanmelding.
Info en uitnodiging worden u bezorgd als u contact opneemt met inrichter Tineke Mulder.
Locatie: Centrum De Berk, Krugerlaan 79, 2806 EC Gouda. Vanaf station 15 minuten lopen, stadsbus 3 halte Herzogstraat - beperkt parkeren op terrein.

Reeks van 4 workshops rond de "Esseense Mystieke Weg"

Reeks van 4 workshops rond de "Esseense Mystieke Weg" Deze reeks vormt een vervolg op de vorige 2 reeksen over de Keltische en Egyptische Mystiek. Indien je die niet gevolgd hebt en toch graag mee wil doen meldt je bij mij, dan overleggen we.

In Jezus' tijd waren de Essenen een onderdrukte minderheid die teruggetrokken leefde in minder toegankelijke streken. Ze beschouwden het als hun missie om de oude gnosis te bewaken. Deze gnostische mystieke weg vormt de spirituele onderbouw van het christendom in het westen.

De Esseense oudsten die aan het woord komen via channeling hebben echt geleefd: Jubal, Baruch, Chomra, Youff e.a. nemen het woord en tronen je mee doorheen thema's die ons vandaag nog steeds beroeren. Jubal is de kenner van menselijke emoties. Baruch is de meester van de innerlijke vrede. Chomra noemt zich de Woord-bewaker: hij vertaalt voor ons de moeilijk te begrijpen gnostische denkbeelden. Youff is de meester die ons alle aspecten van 'samenhang' aanleert.

1. Leven in het Licht naar het Woord
Het is niet eenvoudig om zich bij Licht en Woord iets voor te stellen. Het Woord is voor de Essenen de Logos, of het geheel aan intelligente inhoud die wij God noemen. Dat Woord krijgt vertaling in gedachten, in taal en handelingen. Het Woord leven is dus meer dan regels gehoorzamen.

Het is zich laten doordringen van het Weten dat de Logos in eerste instantie is, en vervolgens het Woord te belichamen door houding, uitstraling, door woord en daad. Onze gids, de Oudste Chomra, weet ons op meeslepende wijze door denk- en visualisatie-oefeningen te loodsen. Tevens wordt het Woord zegen, genade en lichtinbreng, en dat alles zelfs via onze eigen handen! Is het lichaam immers niet het sublieme aardse voertuig van de ziel?

Deelname: Reserveer je deelname voor de ganse reeks door je naam op te geven bij Tineke Mulder via info@praktijkbalans-gouda.nl en door een voorschot te storten van € 80 op IBAN NL77RABO0116 9586 50 BIC RABONL2U met vermelding naam deelnemer. De rest van de som breng je bij elke workshop mee onder omslag met je naam op.

Workshopprijzen zie Tarieven
Uiterste inschrijvingsdatum is 15/12/2018

Vragen? Twijfel je of deze reeks iets voor jou is, neem dan gerust contact op met Tineke Mulder, liefst via mail: Via info@praktijkbalans-gouda.nlReis naar Assisi:"De mystieke eenwording"

Een 9-daagse reis naar Umbrië en Toscane van 19-27 september 2018 met als thema's:

Reis naar Assisi:De mystieke eenwording
Open de folder

Volgeboekt. Deze reis is vooral een kans op innerlijke beleving. Excursies naar mystieke plekken bieden de mogelijkheid om naar binnen te keren. De nadruk ligt op de persoonlijke relatie tussen de mens en de Hogere Wereld en Al Dat is.
We bezoeken enkele Etruskische geologische plekken waar de gechannelde informatie aan verbonden kan worden. Het verhaal van Franciscus en Clara opent de weg naar de Mystieke Unie. Het optrekken in groepsverband creëert samenhang en beantwoordt aan de vraag van de Gidsen om ons te oefenen in wij-bewustzijn.

Lezing op zondag 8 april: De mystieke beleving van de Etrusken

De origine van de Etrusken is nog steeds niet helemaal achterhaald. Er zijn gelijkenissen met de Myceense en Kretenzische beschavingen, doch archeologische vondsten wijzen erop dat dit volk, dat aan de basis ligt van de Romeinse cultuur, een heel eigen mystieke beleving had. Aan de hand van de prachtige rituele voorwerpen, sarcofagen en fresco's in de tombes leren we hun visie kennen op het hiernamaals en de Bovenwereld.

Deze lezing door Lut Van de Velde aan de hand van een powerpoint presentatie, is o.a. bedoeld voor degene die aan de Assisi reis deelnemen, maar staat open voor andere belangstellenden.

Opgave: Via info@praktijkbalans-gouda.nl
Bijdrage: € 10
Wanneer: Zondagavond 8 april 2018, aanvang 20.00 uur
Locatie: Centrum De Berk, Krugerlaan 79, 2806 EG Gouda. Vanaf station 15 minuten lopen, stadsbus 3 halte Herzogstraat - beperkt parkeren op terrein.


WORKSHOPREEKS te Gouda: "Egyptische Mystiek"

Deze reeks is zoals de vorige (De Keltische Mystiek) de neerslag van samenwerking tussen Lut Van de Velde (RAAM-Werk - Leefdaal) en Tineke Mulder (Praktijk Balans - Gouda). In de workshops maak je kennis met de panthe´stische visie van de oude Egyptenaren die zo prachtig in mythen is gegoten. In wezen vormen de goden een familie die elk aspect van het leven bewaakt. We introduceren 4 godenparen die model staan voor de complexe innerlijke twee-eenheid en de vaak nog complexere relaties die we in ons leven aangaan.

WORKSHOP 1: RA en PTAH - 13/01/2018 van 10 tot 17 u.
Beide goden staan voor de scheppende krachten van bezielen en ademen. We maken kennis met de oneindig sterke kosmische oerkrachten die in elke mens zitten: vuur en lucht. Hoe creëren wij ons leven? Waarom zijn we bang om voluit te gaan? Hoe worden we een goed instrument in dienst van de Creator? Hoe werken onze innerlijke vuurhaarden? Wat beduiden de oerklanken en hoe voelen we de werking ervan op het celgeheugen.

WORKSHOP 2: AMON en AMAUNET - 03/03/2018 van 10 tot 17 u.
Dit hemelse echtpaar staat model voor de samenwerking van wat wij ervaren als het mannelijke en vrouwelijke. Ooit was men zo bang voor Amon dat men zijn naam veranderde in Aton. En Amaunet werd al helemaal in de vergeethoek geduwd. Zij is nochtans de koninklijke energie die ons leven op speelse wijze richting geeft. Amon en Amaunet staan symbool voor autoriteit en wilskracht. Hun relatie inspireerde farao-paren om naar beste vermogen te regeren en samen te werken. Ook wij kunnen dit farao-principe integreren. Zij vormt de aanloop naar het zo begeerde mystieke huwelijk.

WORKSHOP 3: ISIS en OSIRIS - 13/05/2018 van 10 tot 17 u.
Isis en Osiris zijn als rivaliserende tweelingen. Die zitten ook in ons. Anders dan het vorige paar, berokkenen deze schaduw en lichtkant ons heel wat last en uitdaging. De mythe is een smakelijke soap. Lijkt ons leven soms ook niet zo? We onderzoeken hoe we telkens in aanvaring komen met onze 'vijandige' kant, die zich in de personen projecteert die we het meest trachten te beminnen, doch juist daarom soms ook haten of verwerpen. Als Horus zijn intrede doet, wordt er diepgaand in de scheppingsmodellen ingegrepen. Hij onthult ons de wetten van Herordening en Nieuwmaking.

WORKSHOP 4: MUT en NUT - 10/06/2018 van 10 tot 17 u.
Het laatste duo verzinnebeeldt de verhullende en onthullende innerlijke houding. Zonder het te beseffen verhullen en onthullen we zaken. Zijn we dag of nacht? Open of gesloten? Mededeelzaam of op onze hoede? We staan stil bij de betekenis van familiegeheimen en persoonlijke geheimen, waarom je privÚzaken moeilijk kan delen, doch we staan ook stil bij de zin van de slaap en van de dagdroom. Waarom slaapt een deel van onze hogere persoonlijkheid? Hoe kunnen we die slapende Mut in ons wekken? We leren Nut kennen als de Vrouw die dromen schenkt en Mut als de Moeder van de Orakels en visionaire krachten.

Lesgever: Lut Van de Velde
Deelname: Reserveer je deelname aan de ganse reeks door je naam op te geven bij Tineke Mulder via info@praktijkbalans-gouda.nl en door een voorschot te storten van 80 euro op IBAN NL77RABO0116 9586 50 BIC RABONL2U met vermelding WSS Egyptische Mystiek en naam deelnemer. De rest van de som breng je bij elke workshop mee onder omslag met je naam op.
Workshopprijzen zie Tarieven
Uiterste inschrijvingsdatum is 21/12/2017

Locatie: Centrum De Berk, Krugerlaan 79, 2806 EG Gouda. Vanaf station 15 minuten lopen, stadsbus 3 halte Herzogstraat - beperkt parkeren op terrein.

Vragen? Twijfel je of deze reeks iets voor jou is, neem dan gerust contact op met Tineke Mulder, liefst via mail: info@praktijkbalans-gouda.nl . Locatie: Centrum De Berk, Krugerlaan 79, 2806 EG Gouda. Vanaf station 15 minuten lopen, stadsbus 3 halte Herzogstraat - beperkt parkeren op terrein. naar boven


Diepe heling voor vrouwen onder begeleiding van Maria Magdalena op weg naar de Mystieke liefdebeleving

(De Mystieke Weg - vervolg)

Enkele groepen volgden de Vézelay workshops "Mystieke Weg o.l.v. Maria Magdalena".
Een prachtige weg naar spirituele verdieping en heling werd op die manier aan ons ontvouwd. De Gidsen hebben ons verzocht om opnieuw samen te komen in workshopverband om enkele thema's nader uit te werken. Hoewel het verlangen naar de mystieke liefdebeleving groot is, is dat niet iets wat je zomaar ervaren kunt. De evolutie er naartoe vraagt introspectie, een relatie opbouwen met je gidsen, opruiming van ballast, overgave en vertrouwen. Enkele lastige thema's die de mystieke verbinding kunnen dwarsbomen zijn o.a. overtuigingen over liefde en relatie, de verhouding ten opzichte van mannen en eventuele verkrampingen in de seksualiteit. Heel wat vrouwen kampen vaak onbewust of onderbewust met schuldbewustzijn hierrond.

We willen er geenszins therapeutische sessies van maken. Hoe dieper echter we onszelf helen, hoe beter we in onze Zelfkracht kunnen staan.
We naderen de era waarin ons een matriarchale samenleving wordt voorspeld. Daarop moeten we voorbereid worden. Vrouwen die vandaag aan zichzelf werken, kunnen in de toekomst een gezagvolle of leidinggevende positie innemen.

Thema's die aan de orde komen zijn:
. Heling van vrouwelijke knelpunten
. Leiding van het Hogere Zelf
. Maria Magdalena (e.a.) als voorbeeld
. In dienst staan van het zusterschap
. In dienst van de Nieuwmaking

Voor wie
Voor vrouwen die zich tot bovenstaande thema's aangesproken voelen.

Wanneer en Waar
Zondag 3 september 2017 Leefdaal, België van 10-17 uur.
Zaterdag 4 november 2017 Gouda, Nederland van 10-17 uur.

Organisatie
Gezamenlijk aanbod van RAAM-Werk en Praktijk Balans.
Meld je aan via mail bij Praktijk Balans Gouda: info@praktijkbalans-gouda.nl

Kosten
Zie Groepstarief bij Contact & Tarieven

Inschrijving
Bij voorkeur voor de hele reeks. Je inschrijving is definitief als de 1stedag betaald is.
Gelieve 2 dagdelen groepstarief (bruto-inkomen) te storten op IBAN77 RABO 01169586 50 BIC: RABONL 2U o.v.v. WSH Myst 2017-2018

Informatie
Tineke Mulder Praktijk Balans Gouda info@praktijkbalans-gouda.nl
Lut van de Velde info@ra-am.be
naar boven


Onderdompeling in de Westerse Mystiek

Workshop 1 - 19/11/16 De wortels van de Westerse Mystiek

Deze workshop wil een kader creëren voor jouw weg naar bewustwording. We verkennen de verschillende spirituele inspiratiestromen die het christendom in het Westen hebben be´nvloed.

Wat zijn derhalve onze spirituele roots? Welke daarvan leerde je reeds kennen op jouw zoektocht en wat vertelt dit over de ervaringen en herinneringen in jouw archieven? In een reeks meditatieve oefeningen leren we de specifieke energieën proeven van verschillende spirituele richtingen. In de jaren 60' - 80' bereikten ons de Oosterse inspiraties zoals Boeddhisme, Hindoeïsme, Zen etc.; daarna werd het Westen overspoeld door de Indiaanse sjamaanse inspiratie, vervolgens herleefde de interesse in de Keltische mystiek met Merlijn, Arthur en de Ronde Tafelmystiek, de Keltische en Germaanse mythen etc. We onderzochten ook de inspiratie van waaruit Jezus Christus Zijn boodschap bracht, nl. de Esseense gnosis, de Wijsheid uit Mesopotamië en de uitlopers van de Himalaya.

Workshop 2 - 14/12/16 De Ronde Tafel, symbool van eenheid en samenwerking

Wie is niet geboeid door de legende van Koning Arthur en Merlijn, de ridders van de Ronde Tafel en de queeste naar de Graal? Aan de hand van het model van de Ronde Tafel, onderzoeken we ons engagement. Zijn we klaar voor het wij-bewustzijn, koepel denken en samenhorigheid? Welke plaats nemen we dan in? Met welke ridder of jonkvrouw vallen we samen? Wat is hun boodschap, welk hun schaduw? Hoe gaan we om met gezag en eigen autoriteit? Merlijn en Arthur staan model voor het priesterlijk en koninklijk gezag.

Workshop 3 - 14/01/2017 De weg van Merlijn

In elke mens schuilt een Merlijn. We zijn er bang van, want die meester verlangt van ons dat we grensverleggend leven. We doorlopen in deze workshop 5 lessen van Merlijn, waarin hij ons meetroont naar een andere vorm van gewaar-zijn. Zo ontwaakt het verlangen om ge´nitieerd te worden in de zegeningen van de Graal.

Workshop 4 - 18/03/2017 De zegeningen van de Graal

De Graal is zowel een kelk waarin de heiligste materie aller tijden is opgevangen, als het instrument dat we kunnen worden in handen van de Engelen van de transformatie van lijden. De Graal is niet specifiek een christelijk symbool, maar blijft vanzelfsprekend een magnifiek mysterie, nl. het leren afgeven en opdragen van elke vorm van angst, weerstand, pijn, verdriet en leed. En nog dieper graven we in dit mysterie!

Workshop 5 - 13/05/2017 Het Avalon Mysterie: reis naar het Gezegende Eiland

In de legende van Avalon is het "Isle of the Blessed" het oord waar de feeën of verlichte wezens vertoeven. Hoe maken we daar contact mee? Wat weerhoudt ons om in de geest een gezegender oord te bezoeken en verlicht te worden?

Workshop 6 - 19/11/2017 "The ways of Wyrd"

Telkens van 10 tot 17 u. naar boven


Consulten met Lut Van de Velde (M.L.M.)

Mona Lisa M. is de initiatienaam waaronder Lut Van de Velde als medium werkt. Zij ontvangt helderhorend boodschappen uit de hogere dimensies, waaronder de Meesters en Engelen. Haar persoonlijke Gids is Amram, de Meester die de Nieuwmaking aankondigt en die de meestergestalte is van de Engel van de Boodschap Galadriël. Via haar gidsen is zij aangesloten op de zg. Archieven, waardoor vragen kunnen voorgelegd worden over levenstaak of zielenmissie, zelfontplooiing en spirituele ontwikkeling, job, gezondheid en relaties etc.

Een eerste consult behelst een analyse van de levenstaak (zielenboodschap). Daarop volgende consulten kunnen licht werpen op de uitdagingen en moeilijkheden die op je pad komen. Je kan ook een sessie aanvragen. In een sessie wordt er dieper gewerkt. Meestal wordt er dan een heling aangeboden waarbij tegelijkertijd inzicht op het thema wordt geboden door een belichting vanuit de Archieven of een tijdreis waarbij je naar de oorzakelijkheid in het verleden gaat kijken. Men noemt dit "heling met inductie".

Duur van een consult: 45 min. (met boodschap of belichting op CD).
Duur van een sessie: 60 min. (eveneens op CD opgenomen).

Je kan opteren voor een kort consult van 30 minuten, waarbij je enkel een boodschap ontvangt, dus zonder gesprek en bespreking.

De gidsen vragen om elke belichting uit te werken op papier zodat je de inhoud op een diepere laag kan laten doorwerken. Met deze tekst kan je ook makkelijker bij personen terecht die de nazorg of verdere begeleiding waarborgen, waaronder Tineke Mulder. naar boven


Witvrouwen

Witvrouwen is een soort genootschap van zusters. Een geëigende leerschool bestond en bestaat er niet echt. Zij ondersteunen elkaar om de erfenissen aan overgeleverde inzichten en kunde weer eigen te maken. Zij putten uit allerlei ervaringen die in hun ziel liggen opgeslagen. Of we het nu hebben over de helingvrouwen uit "De Oude Dagen, ten tijde van Atlantisch, of over wicca's, de druida's, kruidenvrouwen of in welke traditie dan ook.

Witvrouwen werken in het verborgene. Witvrouwen leiden een krachtig innerlijk leven. Zij oefenen in gewaarzijn, in onzelfzuchtigheid en innerlijke vrede, zijn verbonden met en werken samen met de natuur, de onzichtbare wezens en intelligenties. Zij netwerken en dragen en overkoepelen de leefomgeving waarover zij 'te hoeden' hebben. Zo is er steeds een belangloze inzet voor de aarde, land en volk. Elke generatie heelt wonden die in vorige generaties zijn opgelopen in die vanzelfsprekende dienst aan het Licht.

Sommigen hebben in een doorgave te horen gekregen dat ze een leven als witvrouw geleid hebben en dat daar soms nog trauma's op zitten die vragen om geheeld te worden. Het kan ook zijn dat de kwaliteiten uit andere incarnaties weer opnieuw gewekt dienen te worden, als onderdeel van je zending.

Voel je je tot deze thematiek aangesproken dan ben je van harte welkom om deel te nemen. Ook in België zijn er verscheidene groepjes waar eveneens aan bovenstaande thema's gewerkt wordt.
Oefenen, verhelderen, verdiepen en uitwisselen van de ervaringen vormt een vast onderdeel van de avonden.
We streven naar een frequentie van 1 x per 6 - 8 weken samen te komen.

Begeleiding: Tineke Mulder
Aanmelden: info@praktijkbalans-gouda.nl.
Kosten: 1 dagdeel groepstarief per avond Zie Tarieven.
Plaats: Praktijk Balans Gouda naar boven


Workshopweek in Vézelay: Initiatie in de Mystieke Liefde

In deze workshopweek verbinden we ons met het thema "De Sublieme of Mystieke Liefde". Leeft niet in ieder een diep verlangen naar een meer volkomen liefdebeleving? Stap voor stap maken we kennis met de liefde in al haar facetten. We doen dit op een meditatieve manier, geleid door de Lichtwezens die ons initiëren in de mystieke eenwording.

Het zinnebeeld van de Dame met de Eenhoorn (La Dame à la Licorne) is afkomstig uit de mystieke literatuur die in de Middeleeuwen in zwang was in hoogstaande spirituele middens.

De Dame is de mystieke vrouw die zich overgeeft aan "L'Amour Sublime" of de vereniging met Christus en de engelen-wereld. De witte eenhoorn staat symbool voor de Christus of de Hemelse Minnaar die de vrouw opent en penetreert met Zijn liefdeskracht. De mystieke taal is niet iedereen eigen doch verdient het om opnieuw te worden begrepen. Aan de hand van illustraties, begeleide oefeningen en channelings worden we binnengeleid in een diepere beleving van de liefde. Allen dragen we ervaringen in de liefde mee die aan herziening en heling toe zijn. Er kunnen immers foute invullingen en kwetsuren ontstaan zijn die een hogere of diepere liefdebeleving in de weg zitten.

Deze week is echter een initiatieweg, geen reeks therapeutische sessies. We streven naar transformatie van onze relatie tot onszelf, tot de ander en tenslotte tot de Ene.

We kozen Vézelay als bakermat omdat dit oord zowat het centrum van de Mystieke liefdebeleving kan genoemd worden. Niet alleen is de kathedraal van Vézelay gewijd aan Maria Magdalena, ook de omgeving is bezaaid met mystieke plekken. Een belangrijke rol spelen de cryptes in de kathedraal van Vézelay en in de kleinere kerkjes in de omgeving. De streek speelde een belangrijke rol ten tijde van de bedevaarten naar Compostella.

Voor ontbijt en de meeste maaltijden zorgt een fantastische kookhulp! Bezoeken aan verschillende mystieke plekken in de directe omgeving vormen onderdeel van de workshop. Vervoer wordt individueel geregeld. We hanteren de poolprijzen. naar boven


Basis Opleiding Reading

Zonder het te beseffen, doen we voortdurend aan 'Reading'. We lezen onze mensen, omgevingen en situaties. In wezen is dit een onderdeel van en van intuïtie. We weten welk vlees we in de kuip hebben, uit welk hout iemand gesneden is, hoe iemand de grond onder zijn voeten kwijt is, welk sfeertje er hangt op een plek, wat er in de lucht hangt etc.

In de opleiding word je bewust hoe deze reading-vaardigheid bij jou werkt. Je zal talenten aanboren waarvan je niet wist dat je ze bezit. Reading beoefenen is gebruik maken van verschillende perceptie-systemen. Daardoor onderscheidt deze reeks zich van de meeste andere.

Aandacht gaat naar de verschillende reading kwaliteiten van de deelnemers, de integriteit van het beroep van reader de methodische opbouw van een reading proces. Reading kun je gaan toepassen in elke beroepsomgeving, zowel in een helingpraktijk, bij kaartleggingen, als bij coaching of begeleiding van individuen of groepen. In deze opleiding wordt daarvoor een stevige basis gelegd.

Wie zich daarna verder wil ontwikkelen, kan zich in een reeks voor gevorderden specialiseren in aura-reading, lezen van de levensbestemming en zielsbestanden. naar boven


Heling van het verleden

Serie regressies door middel van lichtinbreng.

Elk trauma kan teruggebracht worden naar een basisgegeven in het verleden. Dat kan nu in dit leven zijn, maar veelal ligt de bron in meerdere vorige levens. Afhankelijk van het trauma onthoudt het geheugen een gedeelte. Toch treedt er een verdichting op als er ervaringen gestapeld worden die van een zelfde orde zijn. We spreken dan van een inprenting, zowel in het fysieke geheugen als in de memorie van de aura.
Het lichaam kan opspelen, bijv. met terugkerende ongemakken. De reacties kunnen patroonmatig en meestal op het onbewuste niveau zijn en als ze bewust zijn vaak moeilijk te veranderen.

Het collectieve/archetypische geheugen schrijft de herinneringen weg op een verteerbare manier, zoals we die terugvinden in sprookjes, mythen en legenden, maar ook in dromen. Hoe kunnen we die inprentingen dan helen?

Aanpak

De Hogere Wereld heeft deze technieken doorgegeven, maar ze worden zelden in therapeutische setting gebruikt! Hierbij hoeft niet alles herbeleefd te worden om geheeld te raken. Er wordt aangeraden in groep te werken zodat de Lichtinbreng hoger kan zijn. Er wordt gewerkt middels geleide meditaties, uitwisseling en zo nodig toelichting.

Helingsperspectief

Het trauma moet begrepen worden. Zo kunnen de lessen eruit geleerd worden en dan kan het trauma losgelaten worden. De lading wordt van het trauma verwijderd en als die basisprent volledig begrepen is, dan kan die oude prent losgelaten worden en eventueel overschreven met meer succesvolle verhalen.

THEMA'S

De Familiegalerij

Herstel van eerbied voor de voorouders.

Kruispunt der wegen

Wanneer je (dreigt) vast te lopen in het leven rondom een bepaalde thematiek.

De piano

Bij emotionele schommelingen die moeilijk te harmoniseren zijn.

De Lift

Om te reizen in de geheugen lagen, gemakshalve 'vorige levensarchieven' genoemd.

De kano

Bij moeite om tot overgave te komen en/of het aanvaarden van Hogere Leiding. naar boven